Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledkem následujícího testu bude několik výchozích bodů, které prozradí, jaký typ jezdce jste a jaký kůň by se k vám nejspíše hodil. Poznamenejte si počet červených, zelených, modrých, žlutých a černých bodů, podle odpovědí u jednotlivých otázek, které vyberete, a přečtěte si vyhodnocení k barvě, které odpovídá největší počet čtverečků, které jste vybrali.

 
  úplně souhlasí spíše souhlasí nesouhlasí
1. Moje ježdění by mělo spočívat hlavně ve vyjížďkách, které by mě a mému koni měly přinést zábavu a relaxaci.

Zelená

Modrá

Červená

2. Rád bych se se svým koněm ukazoval na veřejnosti, například účastnil se závodů nebo přehlídek.

Žlutá

Červená

Černá

3. Nevadí mi nervózní a problematičtí koně.

Modrá

Červená

Černá

4. Musím přiznat, že se někdy během ježdění ponořím do snění.

Modrá

Zelená

Černá

5. Dávám přednost koním, které musím pobízet, před těmi obzvlášť temperamentními.

Černá

Zelená

Červená

6. Malí, šikovní koně jsou mi většinou milejší než velcí koně.

Zelená

Černá

Žlutá

7. Mám rád rychlé, živé koně, i když se někdy dostanou mimo kontrolu.

Červená

Žlutá

Černá

8. Přeji si koně s výrazným vzezřením.

Žlutá

Modrá

Zelená

9. Mám rád/a dlouhé cvalové reprízy v terénu.

Červená

Zelená

Černá

10. Nevadí mi, když se můj kůň příležitostně lekne nebo neplánovaně nacválá.

Červená

Žlutá

Černá

11. S radostí bych se se svým koněm účastnil/a Hubertových jízd, přinejmenším si je dokáži představit.

Červená

Žlutá

Černá

12. Péče o mého koně ve stáji a při čištění mi dělá přinejmenším stejně velkou radost jako ježdění.

Modrá

Zelená

Červená

13. Nerad jezdím sám do terénu.

Černá

Zelená

Červená

14. Přál bych si vycvičit svého koně sám.

Modrá

Zelená

Černá

15. Když během vyjížďky narazím na překážku, láká mě to, přeskočit ji.

Červená

Žlutá

Černá

16. Drezurní ježdění (příp. reining) je pro mě důležité a dělá mi radost.

Žlutá

Modrá

Červená

17. Jezdecký výcvik je pro mě víc, než jen nutné zlo; hodina na obdélníku mě potěší stejně jako vyjížďka.

Žlutá

Modrá

Zelená

18. Se svým koněm plánuji vyrazit na vandr (puťák).

Zelená

Modrá

Žlutá

19. Rád se starám také o nemocné koně a ve veterinární medicíně se vyznám opravdu dobře.

Modrá

Zelená

Žlutá

20. Při výběru stáje je pro mě obzvláště důležité, aby byla k dispozici použitelná jízdárna.

Žlutá

Modrá

Zelená

21. Stáj pro mého koně přijme i koně, kteří trochu vybočují z obvyklého řádu. Mohl bych přijít i s hřebcem, mladým koněm nebo problémovým koněm.

Žlutá

Modrá

Černá

22. Kdo nikdy nespadl z koně, není žádný jezdec!

Červená

Zelená

Modrá

23. Při rychlých jízdách nebo při skákání mám vždycky strach, že by kůň mohl upadnout a zranit se.

Černá

Modrá

Červená

24. Rád připravuji (čistím) svého koně před závody nebo přehlídkami.

Žlutá

Modrá

Zelená

25. Když se můj kůň na nějaké akci trochu rozruší a přitom například capluje nebo se předvádí, připadá mi to spíše veselé, než bych se bál.

Červená

Žlutá

Černá

Každá barva v testu odpovídá určitému jezdeckému zaměření nebo vlastnosti. Zajímavé pro určení jezdeckého typu a tím pro volbu správného koně je především kombinace různých sklonů, přání a představ. Takže není neobvyklé, když se ve vašem vyhodnocení objeví určitá různorodost. Vaše osobní vyhodnocení naleznete pod barvou, kterou jste zaškrtli v nejvíce případech. Jestliže jste dvě barvy zaškrtli stejně nebo skoro stejně často, měli byste si přečíst informaci k oběma barvám.

Když převažuje zelená...

Zelená barva v tomto testu zastupuje "pratyp" rekreačního jezdce, tedy jezdecký typ, jehož hlavním cílem jsou vyjížďky na příjemném, nekomplikovaném koni. Zástupci tohoto typu často chodí jezdit jen o víkendu a nechtějí moc pracovat, spíše si to užít. Jezdecký výcvik tento typ rád omezuje na minimum - extrémní případy věří reklamním sloganům typu "Kupte si koně té nebo oné rasy a můžete si jezdecký výcvik ušetřit!", nebo se jako samouk ohání ospravedlněním "Já jsem přece jen rekreační jezdec." To pro vás neplatí, pokud jste kromě zelených zaškrtli také více modrých čtverečků. V tom případě patříte pravděpodobně k většině rekreačních jezdců, kteří se navzdory nedostatku času snaží o dostatečný základní výcvik sebe i svého koně. Jejich potřebám vyhovuje v první řadě kůň, který klade menší nároky na čas a práci a od přírody je tak vyrovnaný, že i delší jezdecké pauzy bez problémů přežije. Nejlepší jsou v tomto případě robustní koně, jako například hucul, hafling, konik, bosenský horský kůň, dülmenerský kůň, norik. Jestliže preferujete spíše velké koně, přichází v úvahu freiberger, klusák nebo český teplokrevník (jakýkoliv teplokrevník) těžšího typu. Tyto rasy jsou obzvláště vhodné, pokud jste ve svém dotazníku našli i žluté čtverečky a máte ctižádost účastnit se trekkingových nebo distančních závodů. Také s islandským koněm a zástupcem rasy Tenessee Walker lze velice dobře spojit vyjížďky a občasnou účast na závodech. Hlavně pokud se ve vašem dotazníku objevilo i pár černých čtverečků je pro vás vhodnější dospělý nebo také starší kůň než mladé zvíře. Mladý kůň pro vás přichází v úvahu, jen pokud jsou zelené čtverečky v rovnováze s modrými a nechybí ani pár červených.

Když převažuje modrá...

Modrá barva zde zastupuje pečovatelské a pracovní nasazení, které jezdec s radostí investuje do svého koně. Pro "modrý typ" je kůň středobodem života. Takový člověk je nejlepším zákazníkem pro všechny poskytovatele služeb pro koně, od jezdeckého kurzu až po doplňková krmiva. Čím více modrá převažuje, tím méně vám záleží na samotném ježdění - postarat se o koně je hlavní úkolem a cílem. Rád si pořizuje hříbě, vidí ho vyrůstat a sám si ho potom obsedne. To je v každém případě vhodné jen pokud ve vašem vyhodnocení převažují červené čtverečky nad černými! Modré typy se zajímají o vše, co souvisí s péčí o koně, často si tykají s veterinářem a často jsou velmi vnímaví, což využívají při práci s problematickými koňmi, pokud na to mají jezdecky. Bohužel na to kladou modré typy jen malý důraz. Pokud jejich zasněný, ezoterický postoj převáží, často uvěří slibům různých guru nebo se pevně drží víry, že láska a trpělivost stačí i nápravě nebezpečných koní. To může být opravdu nebezpečné!
Ideálním koněm pro výrazný modrý typ jsou citliví koně, ale ne za každou cenu vysoko v krvi. Mezi malými koňmi naleznete svého vysněného koně možná mezi anglickými poníky, jako connemara a welshpony nebo také mezi camargskými koňmi. Další rasy jsou obzvláště vhodné, pokud jste vedle modré zaškrtli i hodně žluté, neboť to všechno jsou skvělí koně na předvádění. Vhodní velcí koně by v tomto případě byli frízové nebo andaluští koně. Kdo vedle modré zaškrtl hodně zelené, má často sklony k turistice na koni, nebo k distančnímu ježdění. Zde opět přichází v úvahu teplokrevníci, klusáci nebo také arabo-haflingové nebo norik moderního, všestranného typu. Kdo se kromě modré může vykázat i více červenými čtverečky, ten je možná ideální jezdec pro plnokrevníka, araba nebo achaltekince.

Když převažuje červená...

Červená barva v tomto testu zastupuje "odvahu", kterou vykazujete při zacházení s koňmi, nebo možná míru neohroženosti. Výrazné červené typy milují razantní jízdy na ohnivých koních, nenechají ležet stranou žádnou překážku a celé léto se těší na Hubertovu jízdu. Pár červených čtverečků v dotazníků je k dobru každému jezdci, protože je vždy lepší přibližovat se ke koni sebevědomě než úzkostlivě. V extrémním případě spěje sebejistota červeného typu až k troufalosti a bezohlednosti vůči koni. Proto je lepší, jestliže jste vedle červených získali i pár zelených a modrých čtverečků. Zvláště kombinace červená-modrá znamená dobrou "ruku" i pro nervózní a obtížně jezditelné koně, spojení zelená-červená může naproti tomu poukazovat na jezdecký minimalismus (špatný jezdec) v kombinaci s přehnanou odvahou. V tom případě je vhodná větší sebekritika! Právě červený typ, který rád jezdí rychle, potřebuje jezdecký výcvik! Červené typy potřebují koně, kteří jdou rádi dopředu, ale jsou dostatečně klidní, aby v případě nouze občas také dali pozor na svého jezdce. Červení jsou většinou spokojení s teplokrevníky nebo německými nebo anglickými poníky. Jestliže se ve vašem dotazníku objevilo kromě červené i hodně modré, spojujete v sobě možná nadšení pro plnokrevné koně s citlivostí, takže vyjdete dobře i s plnokrevníky. V kombinaci se žlutou se asi nadchnete pro parkury, lovecké jízdy nebo distanční dostihy. Přichází v úvahu teplokrevník s velkým podílem plnokrevníka stejně tak jako hunter nebo angloarab.

Když převažuje černá...

Černá barva zde znamená vysoce ceněné otázky bezpečnosti při ježdění. Černý typ vyhledává klidné, spolehlivé koně, o jejichž zdraví a spokojenost se velice dobře stará. Nerad se vystavuje riziku, skákání, všestrannost nebo lovecké ježdění nejsou jeho parketa. Výrazný černý typ dává často přednost drezurnímu obdélníku nebo jezdecké hale před vyjížďkami; kdo kromě černých zaškrtnul mnoho žlutých čtverečků, zaměřuje se téměř vždy na drezuru nebo westernové ježdění jako uspokojení své sportovní ctižádosti. V tom případě by byl nejvhodnější těžší teplokrevník jako třeba bádensko-württenberský, holštýnský nebo zweibrückenský, těžší typ českého teplokrevníka nebo zástupce typických westernových plemen jako quarter nebo appaloosa. Jestliže si zvolíte barokní plemeno, je lepší koupit spíše valacha nebo klisnu než hřebce. I když se zdá jako velmi "milý", určitě za čas rozpozná možnou nejistotu svého jezdce a možná ji i využije. Od určitého počtu černých čtverečků v dotazníku se rozumná opatrnost při zacházení s koňmi stává spíše strachem a úzkostlivý, přehnaně opatrný jezdec je skoro stejně ohrožený jako šíleně odvážný. I robustní kůň - který je vhodný jestliže jste kromě černých zaškrtli i zelené čtverečky - ztratí jednou svou vyrovnanost, jestliže je neustále ježděn nejistým, nervózním jezdcem. Pokud jste zaškrtli více jak deset černých čtverečků, rozmyslete si ještě jednou, jestli opravdu musíte mít vlastního koně. Možná vás víc uspokojí příležitostné ježdění na klidném koni u přátel, nebo pravidelné vyjížďky v dobré jezdecké škole na vyrovnaném školním koni.
Kdo kromě černých čtverečků zaškrtl mnoho modrých, ten má sklony klást přehnaný důraz na péči o koně a/nebo kvůli práci ze země úplně přestat jezdit. Jestliže jste v sobě objevili tyto sklony, můžete u nich klidně zůstat. Konečně kdo říká, že člověk musí být s koňmi šťastný jen jako jezdec? Bude pro vás vhodný starší kůň, nebo kůň s lehkými zdravotními problémy. Nebo se rozhodnete pro malé plemeno pony a budete se věnovat práci na dvou lonžích nebo nacvičování cirkusových kousků.

Když převažuje žlutá...

Žlutá barva zde znamená zájem jezdce, prezentovat svého koně na veřejnosti. Žlutý typ dává přednost reprezentativním, často velkým koním s nápadným vzezřením, často upřednostňuje hřebce před valachy a klisnami. To není žádný problém, pokud se ve vyhodnocení tohoto dotazníku objevuje i dost modrých a červených čtverečků, protože to naznačuje, že jeho odvaha a připravenost, být svému koni dobrým jezdeckým partnerem jdou s jeho ctižádostí dobře dohromady. V extrémních případech má žlutý typ sklon kupovat si "hotového" koně a potom se s minimem znalostí přihlásit na nejbližší možné závody. Úspěch s touto metodou je ale vždy pouze krátkodobý. Sebekritika je na místě, pokud se objevuje žlutých čtverečků mnoho, nebo pokud jsou doplněny zelenými! Tato poslední kombinace by mohla naznačovat jezdecký minimalismus (nezájem o jezdecký výcvik). Na druhé straně to může ale znamenat jen to, že je pro vás správné ustájení a jezdecké procházky jako relaxace vedle sportu stejně důležité jako úspěch na kolbišti.
Výběr koně pro žlutý typ by se měl řídit jezdeckým stylem, kterému dává přednost. Zde je to důležitější, než u všech ostatních typů, protože žlutý typ se chce blýsknout, a to těžko dokáže s islandským koněm na drezurním obdélníku! Kdo kombinoval žlutou s modrou, užije si mnoho radosti s koněm, který vyžaduje hodně péče, nejlépe s hustou hřívou a ocasem jako třeba fríský kůň, andaluzan nebo lipicán, fanoušek vícechodových koní bude spokojený se saddlebredem. Také rození přehlídkoví koně jako velští pony jsou u tohoto typu ve správných rukou. Při mytí, zaplétání hřívy a ocasu a zdobení před akcí bude žlutý typ jako ryba ve vodě!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář